Το Εργαστηριακό Κέντρο Λουτρακίου
λειτουργεί από το 1986 στην περιοχή 
Κυρά Βρύση του Ισθμού Κορινθίας. 
 

Στα Εργαστήριά του εκπαιδεύονται  

μαθητές της Τεχνικής-Επαγγελματικής 

Εκπαίδευσης των σχολείων της 

Ανατολικής Κορινθίας και του ΙΕΚ. 

 0

 

 

 

 

 

   
© ALLROUNDER